DM2

Informacje o projekcie:

Powierzchnia zabudowy 112,54m2
Powierzchnia użytkowa 92,14m2
Kubatura 517,32m3
Wysokość w kalenicy 6,00m

Przedstawione w ofercie wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom zorientowanie się w ogólnym wyglądzie domów. Wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.).