DM3

Informacje o projekcie:

Powierzchnia zabudowy 197,70m2
Powierzchnia użytkowa 283,96m2
Kubatura 1305,26m3
Wysokość w kalenicy 8,75m

Przedstawione w ofercie wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom zorientowanie się w ogólnym wyglądzie domów. Wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.).