DM7

Informacje o projekcie:

Kąt nachylenia dachu 30°
Powierzchnia zabudowy 54,54m2
Powierzchnia użytkowa 44,33m2
Kubatura 233,41m3
Wysokość w kalenicy 5,13m

Przedstawione w ofercie wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom zorientowanie się w ogólnym wyglądzie domów. Wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.).