DM9

Informacje o projekcie:

Powierzchnia zabudowy 102,00m2
Powierzchnia użytkowa 123,20m2
Kubatura 567,00m3
Wysokość w kalenicy 7,00m

Przedstawione w ofercie wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający przyszłym nabywcom zorientowanie się w ogólnym wyglądzie domów. Wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121; ze zm.).