Blog

Blog

Technologia

31.03.2020

W dniu 28.03.2020r. został złożony do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek nr P.433369, który ma szansę zostać innowacją na skalę, co najmniej europejską.