JESTEŚMY CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA ENERGOOSZCZĘDNYCH DOMÓW GOTOWYCH

STOWARZYSZENIE ENERGOOSZCZĘDNE DOMY GOTOWE

Zrzeszenie profesjonalnych i wyspecjalizowanych producentów drewnianych budynków prefabrykowanych oraz producentów materiałów do tego typu budownictwa.

Prefabrykowane domy drewniane cieszą się w Polsce coraz większą popularnością wśród inwestorów. Nad innymi technologiami przeważają zalety takie jak, zamknięty kosztorys, szybkie tempo wykonywania prac budowlanych i użycie nowoczesnych naturalnych materiałów do budowy.

Razem ze wzrostem zapotrzebowania na gotowy dom drewniany na rynku zwiększa się systematycznie grono ich producentów. Pojawia się też potrzeba nowych uregulowań prawnych i kwestia utrzymania wysokich standardów jakości, tak by jeden nierzetelny producent domów drewnianych nie psuł wizerunku całej branży. 

Dlatego w kwietniu 2017 r. producenci energooszczędnych domów drewnianych i materiałów powołali Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe.

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe realizuje cztery główne cele:

 1. Promocja budownictwa drewnianego prefabrykowanego w Polsce
  Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promocja budownictwa prefabrykowanego drewnianego. Widząc zalety technologii prefabrykowanych, Stowarzyszenie postawiło na budowę świadomości oraz dbałość o jakość i rzetelność wykonania wg. ujednoliconych wytycznych technicznych opartych na przepisach prawa.
 2. Stworzenie wytycznych technicznych dla propagowanego rodzaju budownictwa oraz certyfikacja firm wykonawczych
  Aby jeszcze lepiej dbać o interesy inwestorów, Stowarzyszenie wprowadzi certyfikację firm produkujących prefabrykowane obiekty drewniane, które spełniają najwyższe standardy realizacji. Taka procedura zagwarantuje inwestorom, że zrzeszeni w Stowarzyszeniu producenci domów pod klucz są solidni i budują domy spełniające najbardziej wyśrubowane normy. W tym celu Stowarzyszenie planuje stworzenie instytutu rozwojowo – badawczego na potrzeby prefabrykowanego budownictwa drewnianego i certyfikacji firm. Zadaniem strategicznym instytutu będzie opracowanie i przebadanie technologii zastosowania prefabrykowanych ścian drewnianych w budynkach kubaturowych oraz wypracowanie jasnych i gwarantujących jakość ciepłych domów drewnianych zasad certyfikacji w Polsce
 3. Likwidacja barier legislacyjnych
  Istotnym celem działania Stowarzyszenia jest ujednolicenie wymagań technicznych w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego, ponieważ w Polsce nie ma jednoznacznych uregulowań normatywnych w tym zakresie. Każda niejasność prawna stwarza duże pole do nadużyć dla nieuczciwych producentów i wykonawców, co może rzutować negatywnie na wizerunek całej branży.
 4. Dbanie o rozwój branży budownictwa drewnianego prefabrykowanego
  W dzisiejszym świecie podstawą rozwoju branży jest Internet. Dlatego Stowarzyszenie skupia się przede wszystkim na aktywnej działalności na wielu płaszczyznach nowoczesnej komunikacji m.in. profil na Facebooku. Bazą dla działalności Stowarzyszenia jest nowoczesna i dobrze pozycjonowana strona internetowa www.sedg.pl oraz aktywne i merytoryczne forum branżowe.

Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe angażuje się także w organizację i współorganizację   konferencji, szkoleń, prezentacji, targów i innych eventów propagujących i edukujących w zakresie budownictwa szkieletowego drewnianego.

Kogo zrzesza Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe?

Obecnie do Stowarzyszenia należy blisko 50 firm. Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe zrzesza producentów prefabrykowanych obiektów energooszczędnych wykonywanych na bazie szkieletu drewnianego oraz producentów materiałów dedykowanych do tego typu budownictwa. Jednym z założeń Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe (SEDG) jest weryfikacja firm wykonawczych celem uporządkowania rynku i zapewnienia najwyższego poziomu usług. Dlatego firma, która chce być członkiem Stowarzyszenia, powinna działać na rynku nie krócej niż 3 lata i wykazać realizacje określonych inwestycji poparte referencjami. Stowarzyszenie weryfikuje również możliwości techniczne pod kątem wznoszenia prefabrykowanych budynków drewnianych.

Marek Beśka
Prezes SEDG