SME ČLENOM ZDRUŽENIA ENERGETICKY ÚSPORNÝCH HOTOVÝCH DOMOV

ZDRUŽENIE ENERGETICKY ÚSPORNÉ HOTOVÉ DOMY

Združenie profesionálnych a špecializovaných výrobcov drevených montovaných stavieb a výrobcov materiálov potrebných pre tento typ stavebníctva.

Drevené montované domy sú medzi investormi v Poľsku čoraz populárnejšie. Oproti iným technológiám prevládajú výhody, ako napr. uzavretý odhad nákladov, rýchle tempo stavebných prác a použitie moderných prírodných materiálov na výstavbu.

Spolu s nárastom dopytu na drevené montované domy sa na trhu systematicky zväčšuje aj počet výrobcov týchto domov. Potrebné sú tiež nové právne úpravy. Dôležitá je aj otázka zachovania vysokých noriem kvality, aby jeden nespoľahlivý výrobca drevených domov nepokazil imidž celej branže.

Preto v apríli 2017 výrobcovia energeticky úsporných drevených domov a materiálov založili Združenie Energeticky Úsporné Drevené Domy.

Ciele združenia

Združenie Energeticky Úsporné Drevené Domy sleduje štyri hlavné ciele:

 1. Podpora drevených montovaných prefabrikovaných stavieb v Poľsku
  Prvoradým cieľom združenia je podpora drevených montovaných stavieb. Zohľadňujúc výhody montovaných technológií združenie sa zameralo na budovanie povedomia u ľudí, na starostlivosť o kvalitu stavieb a na náležitú výrobu a montáž drevených stavieb v súlade jednotnými technickými smernicami a právnymi predpismi.
 2. Vypracovanie technických smerníc pre propagovaný typ stavby a certifikácia montážnych firiem
  S cieľom ešte lepšie sa starať o záujmy investorov združenie zavedie certifikáciu spoločností vyrábajúcich drevené montované domy tak, aby drevené domy spĺňali najvyššie štandardy. Takýto postup zaručí investorom, že výrobcovia domov na kľúč združení v Združeniu sú solídni a stavajú domy, ktoré spĺňajú najprísnejšie normy. Za týmto účelom združenie plánuje vytvoriť vývojový a výskumný ústav pre potreby prefabrikovaných drevených stavieb a certifikácie firiem. Strategickou úlohou ústavu bude vyvinúť a otestovať technológiu používania prefabrikovaných drevených stien v budovách s veľkým priestorom a vypracovať jasné certifikačné pravidlá v Poľsku, ktoré zaručia kvalitu teplých drevených domov.
 3. Odstránenie legislatívnych prekážok
  Dôležitým cieľom združenia je zjednotiť technické požiadavky v oblasti prefabrikovanej drevostavby, pretože v Poľsku v tejto oblasti zatiaľ neexistujú jednoznačné normatívne predpisy. Akákoľvek právna nejednoznačnosť vytvára veľký priestor na zneužívanie. Zopár nečestných výrobcov a dodávateľov môže negatívne ovplyvniť imidž celej branže.
 4. Starostlivosť o rozvoj branže prefabrikovaných drevených stavieb
  V dnešnom svete je základom rozvoja branže internet. Preto sa združenie zameriava predovšetkým na aktívnu činnosť na viacerých úrovniach modernej komunikácie okrem iného cez profil na Facebooku. Základom činnosti združenia je moderná a dobre umiestnená webová stránka www.sedg.pl a aktívne a vecné branžové fórum.

Združenie Energeticky Úsporné Drevené Domy sa podieľa aj na organizácii a spolu organizácii konferencií, školení, prezentácií, veľtrhov a iných podujatí propagujúcich a vzdelávajúcich sa v oblasti výstavby drevených konštrukcií.

Koho združuje Združenie Energeticky Úsporné Drevené Domy?

V súčasnosti do združenia patrí takmer 50 spoločností. Združenie Energeticky Úsporné Drevené Domy združuje výrobcov prefabrikovaných energeticky úsporných domov vyrobených z drevenej konštrukcie a výrobcov materiálov určených pre tento typ konštrukcie. Jedným z predpokladov Združenia Energeticky Úsporné Drevené Domy (SEDG) je overenie dodávateľov s cieľom organizovať trh a poskytovať najvyššiu úroveň služieb. Preto by spoločnosť, ktorá sa chce stať členom Združenia, mala pôsobiť na trhu aspoň 3 roky a preukázať sa konkrétnymi investíciami podporenými referenciami. Združenie preveruje aj technické možnosti z hľadiska výstavby montovaných drevených stavieb.

Marek Beśka
Predseda SEDG