TECHNOLOGIA

Szanowni Państwo,

Firma Miedziński Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. na potrzeby brandu MDM Energy inicjuje szereg projektów mających na celu podniesienie poziomu  świadczonych usług z zakresu budownictwa domów energooszczędnych w konstrukcji szkieletowej.

Jednym z takich projektów realizowanych wspólnie z Wydziałem Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu było opracowanie metody zabezpieczenia drewna, w tym drewnianych elementów konstrukcyjnych przed działaniem ognia posiadających jednocześnie właściwości hydrofobowe.  

Przedmiotowa metoda to mieszanina (preparat), która tworzy w kontakcie z ogniem pęczniejącą powłokę na powierzchni drewnianych elementów konstrukcyjnych. Mieszanina przygotowana w mieszalniku „in situ” w ciągu linii technologicznej stanowi oszczędność czasu i surowca, oraz umożliwia równomierne pokrycie powierzchni chronionej mieszaniną z pominięciem skutków sedymentacji wywoływanych w toku przechowywania surowców uniemożliwiających równomierne pokrycie powierzchni mikrocząsteczkami stałymi części surowców. Natomiast spoiwo w postaci żywicy akrylowej po zastygnięciu utrwala warstwę pokrycia na powierzchni chronionej. Przykład wykonania w zaprezentowanej realizacji prezentuje jego prostotę i skuteczność przy jednoczesnej wysokiej skuteczności ogniochronnej, pozwala dostosować skład preparatu zabezpieczającego do indywidualnych oczekiwań klienta.

Wodna dyspersja żywicy akrylowej jest nośnikiem małocząsteczkowych związków odpowiadających za odporność ogniową zabezpieczonych elementów, zwiększa ona hydrofobowość drewnianych elementów konstrukcyjnych (tj. zwiększa stabilność wymiarów, zwiększona odporność na czynniki biologiczne, obniża korozję metali mających kontakt z zabezpieczonym drewnem).

Powłoka chroni drewno eksponowane na działanie czynników atmosferycznych i przed ogniem. W przypadku wzbogacenia powłoki odpowiednimi substancjami biologicznie aktywnymi, jak np. fungicydem IPBC w odpowiednim stężeniu, powłoka zabezpieczy drewniane elementy przed rozwojem grzybów powodujących pleśnienie, siniznę, rozkład szary (Asco- i Deuteromycetes), a nawet rozkład brunatny (Basidiomycetes), a także przed infekcją ze strony owadów – szkodników technicznych drewna (Coleoptera).

Podczas prowadzonych badań zabezpieczone drewno charakteryzowało się wysoką odpornością na działanie ognia. Ubytek masy drewna po teście palnościowym wynosił < 5% podczas gdy ubytek masy drewna niezabezpieczonego poddanego tym samym testom wynosił >90%

W dniu 28.03.2020r. został złożony do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek nr P.433369, który ma szansę zostać innowacją na skalę, co najmniej europejską.

 

Mariusz Mikucki

Dyrektor ds. Realizacji Projektów