TECHNOLÓGIA

Vážené dámy a páni,

Firma Miedziński Grupa Kapitałowa s.r.o. začína pre potreby značky MDM Energy veľa projektov. Tieto projekty sú zamerané na zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v oblasti výstavby energeticky úsporných modulových domov.

Jedným z takýchto projektov, ktorý je realizovaný spoločne s Fakultou Technológie Dreva Prírodopisnej Univerzity v Poznani, bolo vypracovanie metódy ochrany dreva a drevených konštrukčných častí pred vplyvom ohňa. Tieto metódy majú zároveň hydrofóbne vlastnosti chrániace drevo pred vodou.

Základom metódy je tekutá zmes (prípravok), ktorá pri kontakte s ohňom vytvára na povrchu drevených konštrukčných prvkov napuchnutý povlak. Táto zmes sa pripravuje v technologickej línie v mixéri “in situ”. Zmes šetrí čas, suroviny a umožňuje rovnomerne pokryť chránený drevený povrch. Skladovanie tekutej zmesi nespôsobuje usádzanie sa pevných zložiek zmesi na dne. Zmes nesedimentuje. Sedimentácia zmesi by znemožnila rovnomerne pokryť drevený povrch pevnými zložkami zmesi. Na druhej strane, ak spojivo vo forme akrilovej živice stuhne, spevňuje vrstvu povlaku na chránenom povrchu dreva. Uvedený príklad vykonania ukazuje jeho jednoduchosť, účinnosť a súčasne vysokú ohňovzdornosť. Tento príklad vykonania tiež umožňuje prispôsobiť zloženie ochranného prípravku individuálnym očakávaniam zákazníka.

Akrilová živica rozmiešaná vo vode obsahuje zlúčeniny malých molekúl, ktoré zabezpečujú požiarnu odolnosť chránených prvkov. Akrilová živica rozmiešaná vo vode zvyšuje odolnosť drevených konštrukčných prvkov voči vode (t. j. zvyšuje stabilitu rozmerov dreva, zvyšuje odolnosť dreva voči biologickým činiteľom, znižuje koróziu kovov v kontakte s chráneným drevom).

Povlak chráni drevo vystavené vplyvu poveternostných podmienok a ohňa. Ak povlak obohatíme o vhodné biologicky účinné látky, ako je fungicíd IPBC v príslušnej koncentrácii, povlak bude chrániť drevené prvky pred vznikom húb. Huby na povrchu dreva môžu spôsobiť pleseň, cyanózu, neprirodzené zafarbenie časti dreva (Asco- a Deuteromycéty) a dokonca aj spráchnivenie dreva (Basidiomycéty). Povlak chráni tiež drevené prvky pred infekciou spôsobenou hmyzom a technickými škodcami dreva (Coleoptera). Počas výskumu sa chránené drevo vyznačovalo vysokou odolnosťou voči ohňu. Strata drevnej hmoty dreva chráneného povlakom po skúške horľavosti bola << 5%, zatiaľ čo strata drevnej hmoty dreva nechráneného povlakom podrobeného rovnakej skúške horľavosti bola >90%. > 90%.

Dňa 28.03.2020 bol predložený Patentovému úradu Poľskej republiky návrh na udelenie patentu na vynález č. P.433369, ktorý má šancu stať sa inováciou v rozsahu aspoň európskym.

Mariusz Mikucki

Riaditeľ realizácie projektov