TECHNOLÓGIA

NAŠE DOMY BUDUJEME V TECHNOLÓGII

01

VÝHODY MONTOVANÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH DOMOV

finančné úspory
energetická úspornosť
krátky čas výstavby
ticho a kľud
zdravá mikroklíma
ekologické materiály
nepodlieha sezónnosti
jednoduchosť prestavby

Montované energeticky úsporné stavebníctvo s konštrukciou drevených hotových rámov prináša mnoho výhod.

Najdôležitejšie z nich sú:

 • Finančná úspora – použitie moderných montovaných drevených prvkov výrazne znižuje náklady na výstavbu domu a jeho prevádzku. Po prvé, “čas sú peniaze”. Každý investor o tom vie. Skrátenie času výstavby domu sa premieta do zisku investora a dáva Vám možnosť rýchlejšie sa nasťahovať do Vášho vysnívaného domu. Po druhé, používate lacnejšie (ale kvalitnejšie) stavebné materiály, pretože konštrukčné prvky montovaných domov sa vyrábajú pomocou profesionálnych výrobných liniek. To Vám umožňuje optimalizovať technologické procesy. Tieto prvky sa vyrábajú v kratšom čase a s väčšou opakovateľnosťou, čo zvyšuje ich kvalitu a premieta sa do nižších výrobných nákladov. Po tretie, montované obytné domy sa vyznačujú vysokou energetickou úspornosťou (vyššou ako tradičné domy), čo v priebehu desaťročí výrazne zlepšuje rozpočet domácností.

 • Krátka doba výstavby – Technológia montovaných obytných domov zásadne skracuje dobu výstavby nehnuteľností. Použitie hotových konštrukčných prvkov minimalizuje mokrú prácu a eliminuje potrebu technologických prestávok, čo je postrachom tradičného stavebníctva. V prípade montovaných domov si môžete svoj vysnívaný dom postaviť, dokončiť a nasťahovať sa doň už za jednu sezónu.

 • Zdravá mikroklíma – Podľa názoru drvivej väčšiny ľudí je zdravie najvyššou hodnotou v živote. Preto by dom mal byť miestom, ktoré zaručí mikroklímu vedúcu k udržaniu nášho tela v rovnováhe. Napokon práve v dome trávime najviac času. Takúto mikroklímu zabezpečuje iba drevo, prírodný materiál. Vlastnosti dreva vytvárajú zdravú a príjemnú klímu bez vlhkosti, s čerstvým a čistým vzduchom. Okrem toho v drevených domoch môžete dosiahnuť harmóniu a pohodlie. Pohoda výrazne vplýva na Vaše zdravie. V krajinách, kde je veľa drevených stavieb, obyvatelia žijú štatisticky dlhšie. Drevený dom je priestorom čistým, sviežim a bez chorôb.

 • Nedostatočná sezónnosť – Pri stavbe montovaného obytného domu nie ste závislý od ročného obdobia. Stavebné práce je možné vykonávať kedykoľvek počas roka, aj v zime pri mínusových teplotách. Iba zemné práce týkajúce sa výstavby základov si vyžadujú plusové teploty. Montované obytné domy Vám zaručujú nezávislosť v stavebníctve.

 • Energetická úspornosť – Montované obytné domy sa vyznačujú vysokou energetickou úspornosťou. Vďaka použitej konštrukčnej technológii sú strecha a steny vyplnené tepelnou izoláciou. Drevený dom má prirodzené vlastnosti nízkeho tepelného vedenia. V drevenom dome s použitím izolácie ohrievame v zime iba vzduch v miestnostiach bez plytvania energiou na vykurovanie stien. V lete je v takomto dome príjemná pohoda, pretože horúci vzduch zvonku nepreniká cez steny do vnútra domu. Tieto vlastnosti montovaného dreveného obytného domu znižujú náklady na vykurovanie domu, čo vplýva na úspory vo vašom domácom rozpočte.

 • Pokoj a ticho – myslím, že každý z nás sníva o pokoji a pohode, o mieste, kde relaxujeme. Volá sa to “domáca pohoda”. Ale ako vybudovať takúto oázu v modernom rušnom svete? Na pomoc nám prichádza moderná technológia montovaných obytných domov. Drevo v kombinácii s hrubou izolačnou vrstvou poskytuje vysokú akustickú ochranu, chráni pred hlukom zvonku a potláča zvuky generované vo vnútri. V interiéroch drevených domov môžete dosiahnuť harmóniu a pokoj.

 • Ekologické materiály – Drevo je najekologickejší stavebný materiál známy už tisícročia a úspešne používaný v rôznych kútoch sveta. „Výroba” dreva nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Moderné technológie Vám umožňujú stavať drevené domy, ktoré sa vyznačujú vysokou energetickou úspornosťou. Tieto domy znižujú vznik škodlivých spalín a majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Väčšina materiálov použitých v modernom systéme výstavby drevených stavieb je opätovne 100% recyklovateľná. Montované drevené domy vďaka svojej ľahkej konštrukcii umožňujú znížiť hmotnosť materiálov potrebných na výstavbu až o 50% v porovnaní s tradičným murovaným stavebníctvom. To sa premieta aj do zníženia energie potrebnej na vyrobenie a prepravu týchto materiálov, čím chráni životné prostredie pred dopravným zanečistením.

 • Jednoduchosť prestavby – Výstavba drevených domov znamená, že z hľadiska vybavenia interiéru a tiež z hľadiska prestavby ste obmedzený len svojou fantáziou. Takýto dom vďaka použitým materiálom umožňuje jednoduchú rekonštrukciu, modernizáciu a dokonca aj rozšírenie. Oprava alebo výmena inštalácie je tiež oveľa jednoduchšia. Vďaka tejto výhode montovaného dreveného domu nie ste odsúdený žiť v nudnom betónovom priestore.

 • Trvanlivosť a udržateľnosť – Napriek všeobecného presvedčeniu sa drevené domy vyznačujú vysokou trvanlivosťou a udržateľnosťou. Drevo používané na stavbu domu je mimoriadne odolné, pružné a pri vhodnej mechanickej a chemickej úprave získava dobrú požiarnu odolnosť a veľmi dlho odoláva procesom starnutia. Montované drevené domy sú domy pre celé generácie.

 • Ľahká konštrukcia – Ľahká konštrukcia dreveného domu sa premieta do finančných úspor. V tejto technológii sa veľkosť základov domu znižuje na minimum, vďaka čomu sú náklady na výstavbu základov nižšie. Ľahšie materiály sa premietajú aj do nižších nákladov na dopravu na miesto stavby. Drevené domy sú ľahké, ale majú veľmi vysoké parametre mechanickej pevnosti, takže sú bezpečnejšie.

 • Estetika a symbióza s prostredím – Drevené domy agresívne nezasahujú do okolitej krajiny, ale harmonicky s ňou spolunažívajú. Túto zvláštnu symbiózu s prostredím budete cítiť aj pri spojení s najbližším obytným priestorom. Najbližší obytný priestor Vám zabezpečí pokojný, a teda aj zdravý život. Drevené domy sa vďaka kombinácii tradície a modernosti vyznačujú trvalým dizajnom, zachovávajú si svoju krásu aj napriek plynutiu času a zmene módy.
 • Viac priestoru – Materiály, ktoré sa používajú v technológii drevených domov, umožňujú výrazné znížiť hrúbky vonkajších stien. Vyplnenie montovanej rámovej konštrukcie tepelnou izoláciou umožňuje zväčšiť využiteľnú plochu budovy až o cca 10% v porovnaní s murovanou budovou s rovnakými vonkajšími rozmermi. Získate tak ďalší životný priestor. Zostáva len premýšľať o tom, na čo ho budete používať.

 • Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo využíva energiu z prírodného prostredia za darmo. Slnečné teplo nahromadené v zemi, v podzemnej vode alebo vo vzduchu sa pomocou elektrickej energie premieňa na vykurovacie teplo. Z hľadiska prevádzky ide o nízko nákladové riešenie. Používaním tepelného čerpadla dokážeme zabezpečiť nízke náklady na vykurovanie domu až na 50 rokov.
 • Rekuperátor Rekuperátor rekuperuje tj. opätovne získava teplo. Zdrojom tepla môže byť všetko, čo je v budove a je teplejšie ako vzduch. Takýto systém nenahrádza vykurovanie, ale výrazne znižuje potrebu vykurovania miestností. V rekuperátore sú filtre, takže vzduch je bez prachu, baktérií a alergénov, má tiež optimálnu vlhkosť.