ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ mÁ VÁHU ZLATA

ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ mÁ VÁHU ZLATA

Energetická úspornosť má váhu zlata

Hoci technológiu výstavby drevených montovaných domov z hotových prvkov je ekonomicky výhodná počas výstavby domu aj počas prevádzky, a je tiež rýchla, vyžadovala si čas na presadenie sa na poľskom trhu. Fakt dlhšieho presadzovania sa na poľskom trhu nebol spôsobený vlastnosťami drevených montovaných domov, ale skôr silnou tradíciou murovaného stavebníctva. Dnes už nie je prehnané tvrdiť, že výstavba domov z hotových prvkov je často vyberanou alternatívou k murovanej technológii. Spoločnosť Miedziński Grupa Kapitałowa s.r.o. má rozsiahlu ponuku projektov drevených montovaných domov v rôznych energetických štandardoch. Spoločnosť Miedziński Grupa Kapitałowa s.r.o. ako súčasť značky MDM Energy poskytuje už takmer dve desaťročia výrobky najvyššej kvality z tesárskeho priemyslu.